Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenie č. 19/2008

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 16.12.2008 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Ivan Kasár a Ing. Ivan Salay

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k II. návrhu úpravy rozpočtu obce Lednické Rovnena rok 2008
3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky
2009, 2010 a 2011
4. Správu náčelníka ObP Lednické Rovne o činnosti od posledného zasadnutia OZ
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2010 a 2011 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. II. návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2008 v jeho príjmovej aj výdavkovej
časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ.
3. VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
4. Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2009 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na prvý polrok 2009
6. Návrh vyradenia majetku obce Lednické Rovne z evidencie tak, ako bol predložený na rokovanie OZ
7. Odmenu starostovi obce Ing. Ľubošovi Savarovi vo výške mesačného platu a zástupcovi starostu Bc. Mariánovi Horečnému vo výške ½ - ce mesačného platu

F. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto
zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Tatiana, Hynek, Trifon, Táňa

Zajtra má meniny Erik, Erika, Aida

Kalendár vývozov odpadov

Február 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 1 2
3
4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:700
TÝŽDEŇ:2203
CELKOM:1558039

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.