Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenie č. 19/2008

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 16.12.2008 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Ivan Kasár a Ing. Ivan Salay

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k II. návrhu úpravy rozpočtu obce Lednické Rovnena rok 2008
3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky
2009, 2010 a 2011
4. Správu náčelníka ObP Lednické Rovne o činnosti od posledného zasadnutia OZ
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2010 a 2011 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. II. návrh úpravy rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2008 v jeho príjmovej aj výdavkovej
časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ.
3. VZN č. 1/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
4. Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2009 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na prvý polrok 2009
6. Návrh vyradenia majetku obce Lednické Rovne z evidencie tak, ako bol predložený na rokovanie OZ
7. Odmenu starostovi obce Ing. Ľubošovi Savarovi vo výške mesačného platu a zástupcovi starostu Bc. Mariánovi Horečnému vo výške ½ - ce mesačného platu

F. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto
zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár