Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 2 / 2014

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 15.12.2014     o 17,00  hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne

_______________________________________________________________________________________

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov,   teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Gabriela Brezániová, p. Štefan Ďurko

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ dňa 13.08.2014 a 04.12.2014.
 2. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013 a dodatok správy o overení súladu Výročnej konsolidovanej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
 3. Viacročný rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2016 a  2017, vrátane programov  

             a podprogramov v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, tak ako bol predložený na  

             rokovanie OZ.

 1. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce    
 2. Rovne na roky  2016 – 2017, tak ako bol predložený na  rokovanie OZ. 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ 
 2. Návrh rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej aj výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ so zmenami, ktoré vyplývajú z rokovania OR
 3. Strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické 

            Rovne na rok  2015, tak ako bol predložený na rokovanie OZ so zmenami, ktoré  

            vyplývajú z rokovania OR 

 1. VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné 

             stavebné odpady na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na

             rokovanie OZ.

 1. VZN č. 2/2015 o  financovaní  materskej školy a školských zariadení, zriadených na 

             území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

 1. Zmenu člena Komisie pre občianske záležitosti, kde miesto Mgr. Martina Mišíka schvaľuje PhDr. Tatianu Rodovú
 2. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za kalendárny rok 2014 – (20 dní) odstupujúcemu starosti Ing. Ľubošovi Savarovi

 

 

E. Ukladá

 

 1. Starostovi obce a pracovníkom OcÚ na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky, na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí, alebo na ne odpovedať písomne.

 

 

 

                                                                                  Mgr. Marian Horečný

                                                                                        starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:165
TÝŽDEŇ:2173
CELKOM:1833173

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.