Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 5. 2022

Dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

IZ-30/2022

14 000,00 EUR

Peter Provazník

Obec Lednické Rovne

31. 5. 2022

Zmluva o propagácii

IZ-29/2022

1 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Lednické Rovne

31. 5. 2022

Nájomná zmluva

NZ-8/2022

240,00 EUR mesačne

GROISE s.r.o.

Obec Lednické Rovne

27. 5. 2022

Zmluva o dielo

IZ-28/2022

132 532,57 EUR

VINKstav, s.r.o.

Obec Lednické Rovne

27. 5. 2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A FINANCOVANÍ REALIZÁCIE DOBUDOVANIA AMATÉRSKEJ FUTBALOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY V RÁMCI PROJEKTU EURÁ Z EURA V OBCI LEDNICKÉ ROVNE

IZ:27/2022

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Lednické Rovne

25. 5. 2022

Licenčná zmluva

IZ-26/2022

1 500,00 EUR

Ing. Viliam Hanták

Obec Lednické Rovne

20. 5. 2022

Dodatok č.1 k zmluve č. Z-D-2021-000483-00 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia

IZ-25/2022

35 511,88 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Lednické Rovne

20. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o návratnej sociálnej dávke

IZ-24/2022

0,00 EUR

Monika Staňová

Obec Lednické Rovne

19. 5. 2022

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 13.05.2022

EF-5/2022

0,00 EUR

Eko Strada s.r.o.

Obec Lednické Rovne

16. 5. 2022

Dohoda o zrušení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 02.08.2021

IZ-23/2022

0,00 EUR

Vladimír Vlasatý

Obec Lednické Rovne

13. 5. 2022

Zmluva o dielo

EF-4/2022

105 452,38 EUR

Eko Strada s.r.o.

Obec Lednické Rovne

12. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. LED-3/2021

LED-1/2022

56 000,00 EUR

Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

12. 5. 2022

Nájomná zmluva

NZ-7/2022

14,02 EUR

Obec Lednické Rovne

Rudolf Vršanský

12. 5. 2022

Nájomná zmluva

NZ-6/2022

12,05 EUR

Obec Lednické Rovne

Rudolf Vršanský

12. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

IZ-22/2022

3 000,00 EUR

Obec Lednické Rovne

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

IZ-21/2022

3 000,00 EUR

Obec Lednické Rovne

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

10. 5. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

IZ-20/2022

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s

Obec Lednické Rovne

28. 4. 2022

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 20.10.2020

IZ-19/2022

0,00 EUR

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

27. 4. 2022

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP

EF-3/2022

0,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Lednické Rovne

20. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Kolektívnej zmluve

IZ-18/2022

0,00 EUR

ZO SLOVES pri OcÚ Lednické Rovne

Obec Lednické Rovne

11. 4. 2022

Zmluva o nájme bytu

NZ247-4.2022

330,00 EUR

Kornélia Pihíková

Obec Lednické Rovne

11. 4. 2022

Zmluva o nájme bytu

NZ247-5.2022

180,00 EUR

Branislav Riečický

Obec Lednické Rovne

8. 4. 2022

Darovacia zmluva

DZ-1/2022

0,00 EUR

ZO OZ KOVO RONA , a.s.

Obec Lednické Rovne

8. 4. 2022

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

IZ-17/2022

720,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Obec Lednické Rovne

8. 4. 2022

Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy

NZ-5/2022

0,00 EUR

Obec Lednciké Rovne

Pavel Vršanský

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 1048