Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
7. 2. 2024

FD /0900/023

Voda-Cintorín LR a dom smútku LR-za 06-12/23

27,29 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0899/023

Vodné-priest.kúpaliska-presť.klub dôchodcov LR-12/23

159,84 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0897/023

Voda ŠFRB 247 Súhradka LR-za 12/23

187,20 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0896/023

Vodné, stočné - OcÚ - za 12/23

30,70 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0895/023

ŠFRB č. 248 - vodné - 12/23

171,85 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0894/023

Zneškodnenie odpadu na skládke za 12/2023,vrátane poplatku za uloženie odpadu

5 940,41 EUR

Megawaste Slovakia s.r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0893/023

Ledrov-vývoz komunál.odpadu za 12/23-popolnice

8 033,80 EUR

Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0892/023

Vývoz veľkoobjemových kontajnerov za 12/2023

2 131,20 EUR

Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0891/023

Odmena za správu nebytových priestorov zdravot.strediska LR za 1-12/2023

705,60 EUR

Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0890/023

Zemné a výkopové práce - čistenie odvodov vôd - ul. Medňanská

420,00 EUR

Stroj-Max s.r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0889/023

Licencia na využívanie softvéru Tender-net v obd. od 18.12.2023-17.12.2024

318,00 EUR

eSyst, s.r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0888/023

Zhodnotenie odpadu-dreva zo zber.dvora LR -12/2023

103,06 EUR

Brantner Altgas s.r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0887/023

Prevádzka kopírky u zástupcu starostu-12/2023

119,38 EUR

Xerox Limited

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0886/023

Verejné obstarávanie-kamerový systém-nadzemná časť

240,00 EUR

Legal Tender s.r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0885/023

Technické zabezpečenie kultúrneho podujatia SILVESTER 2023 v areáli Hunty Fish

800,00 EUR

Hudobná agentúra MK

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0884/023

Aktualizácia programov Wincity - r.2023

12,60 EUR

Topset Solutions s.r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0883/023

Ročný poplatok za vedenie účtu CP

97,26 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0882/023

Opravy na zdravotnom stredisku - oprava osvetlenia, WC, odvlhčenie

322,32 EUR

Ledrov, spol. s r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0881/023

Správa internetových sietí OcÚ - switch

90,00 EUR

ITLogic s.r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0880/023

My Považská Bystrica 2/24-198/24 - 50 vydaní

50,00 EUR

Petit Press, a.s.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0879/023

Nákup materiálu - výstražné pásky, fólie

52,03 EUR

Stavebné profily s.r.o.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0878/023

Koncesionárske poplatky-Rozsvietenie vianočného stromčeka s Mikulášom

80,40 EUR

SOZA

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0877/023

Vyradenie čísla - Hollan - dobropis

-12,78 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0876/023

Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - VO v parku

78,00 EUR

Slovak Telecom, a.s.

Obec Lednické Rovne

7. 2. 2024

FD /0875/023

Čistiace a hygienické prostriedky - OcÚ

49,68 EUR

JTF partnership, s.r.o.

Obec Lednické Rovne

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 10258