Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

 

My, doleuvedení vlastníci poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru „Ostrenec Púchov“, resp. ich splnomocnení zastúpcovia:

 

 1. Vladimír Halas, Hlavná 137/74, 020 01 Streženice
 2. Ján Pitlovaný, Hlavná 131/79, 020 01 Streženice
 3. Bohuslav Svorada, Hlavná 145/95, 020 01 Streženice
 4. Pavol Škripec, Cintorínska 191/23, 020 01 Streženice
 5. Miroslav Vrábel, Hlavná 146/97, 020 01 Streženice
 6. Peter Klobučník, Hlavná 101/38, 020 01 Streženice
 7. Ján Medňanský, Keblianska 254/32, 020 01 Streženice
 8. Štefan Loduha, Cintorínska 171/4, 020 01 Streženice
 9. Milan Loduha, Hlavná 75/14, 020 01 Streženice
 10. Miroslav Janták, Družstevná 401/26, 020 01 Streženice
 11. JUDr. Andrej Martišík, Nimnica 237, 020 71 Nimnica
 12. Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Streženice, Hlavná, Streženice 131, 020 01 Púchov
 13. Jozef Ladecký, Okružná 1429/42, 020 01 Púchov
 14. Peter Žiačik, Riečna 55/27, 020 01 Púchov
 15. Ladislav Marcinov, Mladežnícka 1431/8, 020 01 Púchov
 16. Ladislav Benkovský, Sládkovičova 976/12, 020 01 Púchov

 

, ako zvolávatelia (t.j. zástupcovia viac ako jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru „Ostrenec Púchov“) týmto v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve

zvolávame

zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru „Ostrenec Púchov“, ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu v Považskej Bystrici zo dňa 02.04.1993, č.j. LÚ PX 162/21/93-32Ba za účelom rozhodnutia o využití práva poľovníctva v poľovnom revíry v zmysle § 11 zákona o poľovníctve, ktoré sa bude konať

dňa 26.05.2022 o 10:00 hod.

v Kultúrnom dome Streženice na adrese Školská 152, 020 01 Streženice s nasledovným programom:

 

 1. kontrola prítomných a ich zápis do listiny prítomných
 2. otvorenie zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti
 3. voľba orgánov zhromaždenia
 4. schválenie organizačných zásad zhromaždenia
 5. schválenie programu zhromaždenia
 6. žiadosť Poľovníckej organizácie Ostrenec Dúbrava o postúpenie užívania poľovného revíru „Ostrenec Púchov“
 7. určenie výšky náhrady za postúpenie užívania poľovného revíru „Ostrenec Púchov“
 8. určenie subjektu (poľovníckej organizácie), ktorý bude užívateľom poľovného revíru „Ostrenec Púchov“
 9. voľba splnomocnenca(ov) podľa § 5 ods. 7 zákona o poľovníctve a určenie rozsahu ich zastupovania
 10. záver

 

Prezentácia účastníkov zhromaždenia je od 09:00 hod. do 10:00 hod.

Na zhromaždení je nutné predložiť doklady preukazujúce vlastníctvo k poľovným pozemkom začlenených do poľovného revíru „Ostrenec Púchov“ a preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Ak sa vlastník poľovných pozemkov nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc podpísanú vlastníkom. Právnická osoba koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, ktorý musí predložiť doklad preukazujúci jeho oprávnenie konať v mene právnickej osoby alebo prostredníctvom svojho zástupcu, ktorý sa preukáže písomným plnomocenstvom. Všetci účastnící sú povinný dodržiavať platné protipandemické opatrenia.

Zhromaždenia sa zúčastní aj notár, ktorý osvedčí priebeh zhromaždenia notárskou zápisnicou podľa § 5 ods. 5 zákona o poľovníctve.

 

V Púchove dňa 17.05.2022

                                                                                                           JUDr. Andrej Martišík

                                                                                                           zástupca zvolávateľov

 

 

Vyvesené dňa:                                                                                                    Zvesené dňa:

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Ladislav, Ladislava, Samson, Sulamita

Zajtra má meniny Beáta, Beátus, Slavoj, Bea

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3
4 5
6
7 8
9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 29
30
1
2 3

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 9
DNES: 207
TÝŽDEŇ: 207
CELKOM: 1426018

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.