Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Oznámenie o začatí správneho konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu ohliadku

Oznámenie o začatí správneho konania, pozvánka na ústne pojednávanie
          a miestnu ohliadku

        

        Oznamujeme Vám, že Obec Lednické Rovne, ako orgán ochrany prírody podľa §64 ods. 1 písm. e) a §69 ods.1 písm. d) a h) zákona č. 543/2020 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, začala dňa 20.01.2022 na základe žiadosti p. Evy Capákovej, bytom Majerská 179/6, 020 61 Lednické Rovne a p. Jany Smetanovej, bytom Medňanská 105, 020 61 Lednické Rovne, správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadosť sa týka 3 ks Čerešne vtáčej (Prunus avium), 7 ks Jablone domácej (Malus domestica) rastúcich na p. č. KN-E 45 v k. ú. Medné a 2 ks Hrušky obyčajnej (Pyrus communis), ktoré rastú na p. č. KN-E 48 v k. ú. Medné.

        Orgán ochrany prírody podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) týmto upovedomuje o začatí konania účastníkov konania. Zároveň na svojej internetovej stránke podľa §82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti je ochrana prírody (termín zverejnenia: 20.01.2022). Tieto sa majú možnosť podľa §82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke obce www.lednickerovne.sk , písomne alebo elektronicky prihlásiť  za účastníka správneho konania. Na spôsob prihlásenia sa vzťahujú ustanovenia o podaní podľa §19 správneho poriadku.

        Orgán ochrany prírody podľa ustanovení §21 ods. 1 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou v predmetnej veci. Ústne pojednávanie sa uskutoční:

                  dňa 02.02.2022 (v stredu) o 10,00 hod.  na p. č. KN- E 45 v k. ú. Medné.


        Pokiaľ sa niekto z účastníkov konania nechá na ústnom pojednávaní zastupovať, zástupca sa preukáže písomným splnomocnením. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Obecnom úrade v Lednických Rovniach počas úradných hodín alebo na ústnom pojednávaní. Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

     S pozdravom                                                                             Mgr. Marian Horečný

                                                                                                               starosta obce

Dátum zvesenia: 28. 1. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Dušan

Zajtra má meniny Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
25
26 27
28
29
30 1
2
3 4 5
6
7 8
9
10 11
12
13
14 15
16
17 18
19
20
21 22
23
24 25 26
27
28 29
30
31 1 2
3
4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 152
TÝŽDEŇ: 1327
CELKOM: 1408804

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.