Lednické Rovne - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Informácia o úrovni triedenia komunálneho odpadu v roku 2021 + Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Informácia o úrovni triedenia komunálneho odpadu v roku 2021

 

V roku 2021 dosiahla obec Lednické Rovne úroveň triedenia 46,14%.

 

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

 

V nasledujúcich súboroch si môžete pozrieť množstvá jednotlivých odpadov:

 

Ohlásenie - Držiteľ a Pôvodca (122.73 kB)

Ohlásenie - Zberný dvor (89.19 kB)

Ohlásenie - Kompostáreň (82.64 kB)

Dátum zvesenia: 28. 2. 2023 Zodpovedá: Správca Webu