Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční

dňa  11. apríla 2019 / štvrtok / o 16,00 hod.

v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 14.2.2019

  3./ Informácia o začatí obstarávania UPD

  4./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 / 2019

  5./ Návrh zmluvy o prenájme – VÚB bankomat

  6./ Návrh VZN č. 3 / 2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov      

       v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

  7./ Návrh VZN č. 4 / 2019 o o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej  

       školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

  8./ Schválenie výsledkov 7. a 8. kola VOS Háj pozemky, návrh zmlúv

  9./ Návrh zmlúv o poskytnutí príspevku na prevádzku – Allis PU, n. o.

10./ Návrh žiadosti na výmenu strechy a zateplenia budovy OcÚ - envirofond

11./ Informácia o plánovaných zámeroch prevodov nehnuteľností

12./ Príspevky občanov

13./ Rôzne

14./ Záver

 

 

V Lednických Rovniach 4.4. 2019                                             

 

                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                               starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, streda 26. 2. 2020
6 °C 0 °C
štvrtok 27. 2. 2/-1 °C
piatok 28. 2. 0/-3 °C
sobota 29. 2. 3/-5 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1