Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dodatok č. 1/2012 k ŠTATÚTU OBCE Lednické Rovne

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne v zmysle novelizovaného zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu obce Lednické Rovne.

 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Štatút obce Lednické Rovne takto:

 

1. V tretej hlave v § 19 sa ods. 2 ruší písm. c), d), e) a nahrádza sa týmto znením:

c) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,


Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa ................ 2012 uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.


V Lednických Rovniach, dňa 02.11.2012


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

 


Vyvesené : 02.11.2012

 

Zvesené :

Dodatok č. 1/2012 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne schvaľuje podľa § 11 odst. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach.


Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach takto:

 

V Čl. IV. sa ods. 1./ ruší a nahrádza týmto znením:

 

1./ Odmeny uvedené v Čl. I. a II. týchto zásad budú vyplácané raz ročne.

 

Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa ................ 2012 uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.


V Lednických Rovniach, dňa 02.11.2012

 

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

 

 

 


Vyvesené : 02.11.2012

 

Zvesené :

Stránka

  • 1

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 19. 1. 2022
polojasno 2 °C -5 °C
štvrtok 20. 1. sneženie 2/-3 °C
piatok 21. 1. slabé sneženie -2/-6 °C
sobota 22. 1. slabé sneženie -2/-6 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6