Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Materiály k zasadaniu

Dodatok č. 1/2012 k ŠTATÚTU OBCE Lednické Rovne

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne v zmysle novelizovaného zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu obce Lednické Rovne.

 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Štatút obce Lednické Rovne takto:

 

1. V tretej hlave v § 19 sa ods. 2 ruší písm. c), d), e) a nahrádza sa týmto znením:

c) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,


Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa ................ 2012 uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.


V Lednických Rovniach, dňa 02.11.2012


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

 


Vyvesené : 02.11.2012

 

Zvesené :

Dodatok č. 1/2012 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne schvaľuje podľa § 11 odst. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach.


Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach takto:

 

V Čl. IV. sa ods. 1./ ruší a nahrádza týmto znením:

 

1./ Odmeny uvedené v Čl. I. a II. týchto zásad budú vyplácané raz ročne.

 

Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa ................ 2012 uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.


V Lednických Rovniach, dňa 02.11.2012

 

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

 

 

 


Vyvesené : 02.11.2012

 

Zvesené :

Materiály k zasadaniu

Smernica č. 3/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti...

21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,05 kB
Stiahnuté: 319×

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lednické Rovne

22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,53 kB
Stiahnuté: 305×

Finančné čerpanie rozpočtu 1-6/2012 a prvý návrh úpravy rozpočtu

23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,69 kB
Stiahnuté: 619×

Finančné čerp.rozp.za 1-6.2012 a I.návrh úpravy rozp.2012-vydavky

24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,35 kB
Stiahnuté: 341×

Monitorovacia správa programového rozpočtu obce Lednické Rovne

25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 798,05 kB
Stiahnuté: 349×

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dorota, Dorisa, Titanila

Zajtra má meniny Vanda, Romuald

Kalendár vývozov odpadov

Február 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30
31 1 2
3
4 5
6
7 8 9
10
11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21 22 23
24
25 26
27
28 1 2
3
4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:86
TÝŽDEŇ:86
CELKOM:1561072

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Plány obce

digitálny UP banner

geoportál obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.