Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dodatok č. 1/2012 k ŠTATÚTU OBCE Lednické Rovne

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne v zmysle novelizovaného zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu obce Lednické Rovne.

 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Štatút obce Lednické Rovne takto:

 

1. V tretej hlave v § 19 sa ods. 2 ruší písm. c), d), e) a nahrádza sa týmto znením:

c) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej
činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve
zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch
kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,


Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa ................ 2012 uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.


V Lednických Rovniach, dňa 02.11.2012


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

 


Vyvesené : 02.11.2012

 

Zvesené :

Dodatok č. 1/2012 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne schvaľuje podľa § 11 odst. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach.


Týmto dodatkom sa menia a dopĺňajú Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach takto:

 

V Čl. IV. sa ods. 1./ ruší a nahrádza týmto znením:

 

1./ Odmeny uvedené v Čl. I. a II. týchto zásad budú vyplácané raz ročne.

 

Tento dodatok schválilo Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne na svojom zasadnutí dňa ................ 2012 uznesením č. ...................... a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.


V Lednických Rovniach, dňa 02.11.2012

 

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

 

 

 


Vyvesené : 02.11.2012

 

Zvesené :

Stránka

  • 1

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár