Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Územný plán obce Horovce- návrh

 „Územný plán obce Horovce, návrh“  rozposlanie  správy  o hodnotení strategického dokumentu

 

           Obstarávateľ- Obec Horovce, Horovce 94, 020 62 Horovce   doručil dňa 18. 10. 2017 Okresnému úradu Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie  podľa § 9 ods. 5) zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") Správu o hodnotení strategického dokumentu: „Územný plán obce Horovce", ktorú Vám podľa § 10 ods. 3  zákona EIA ako dotknutej obci zasielame.

 

Predložená správa o hodnotení uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 9 zákona  EIA predmetom posúdenia strategického dokumentu, pre ktorý Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti  o životné prostredie  ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydá záverečné stanovisko.

 

    Vaše písomné stanovisko k vyššie uvedenej správe podľa § 12 ods. 1 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov  najneskôr do 21 dní od jej doručenia.

     Žiadame  Vás,  aby   ste  podľa  § 11  ods. 1  zákona   ako   dotknutá  obec     do   3   dní  od doručenia uvedených dokumentov informovali verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do dokumentov na CD nosiči  nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

     Dokumenty na CD nosiči musia byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 21 dní  od  ich  doručenia.

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu  Púchov, odboru starostlivosti o životné prostredie najneskôr do 21 dní od zverejnenia informácie na adresu:

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov  alebo  e-mailom na adresu jana.hasprova@minv.sk. 

     Dokumenty v písomnom vyhotovení sú k dispozícii na Okresnom úrade Púchov,
odbore starostlivosti o životné prostredie a Obecnom úrade Horovce,  v elektronickej forme na webovej adrese:

                       http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-horovce-1

 

 Konzultácie podľa § 10 ods. 3  a § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Púchov, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch  počas úradných hodín  (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky  na čísle 432 69 49 alebo e-mailom prostredníctvom adresy jana.hasprova@minv.sk).

Prílohy

1 x CD nosič s obsahom:

  • Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Horovce
  • Územný plán obce Horovce – návrh, textová a grafická časť

 

 

Rozdeľovník

1/ Obec Dúlov, 018 52 Dúlov 168

2/ Obec Kvášov, 020 62 Kvášov 174

3/ Obec Lednické Rovne , Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne

4/ Obec Dolná Breznica 61, 020 61 Dolná Breznica

5/ Obec Ladce,  Hviezdoslavova 599,  018 63 Ladce

 

                                                                                              Ing. Iveta  Kmošenová 

                                                                                                          vedúca                                   

 

Vyvesené: 8. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Späť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 25. 2. 2018
-11 °C -15 °C
pondelok 26. 2. -11/-18 °C
utorok 27. 2. -11/-17 °C
streda 28. 2. -12/-17 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4