Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Obec Lednica - obchodná verejná suťaž

OBEC LEDNICA

IČO: 00317454, Lednica 232, 020 63  Lednica

zast. starostom obce Kamilom Karasom

 

ako vyhlasovateľ

 

v zmysle § 281 a § 288 Obchodného zákonníka a § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 31/III/2017

 

v y h l a s u j e

o b c h o d n ú   v e r e j n ú   s ú ť a ž

 

Predmet súťaže:           prenájom stánkov s občerstvením

                                     (3 objekty každý o výmere cca 20 m2)

 

Miesto konania:           Obec Lednica, počas 17. tradičných lednických dožinkových

                                     slávností - približná návštevnosť: 1700 ľudí

 

Deň a čas konania:      13. 08. 2017 od 12.00 do 24.00 hod.

 

Podmienky súťaže:

a) minimálna ponuková cena za jeden stánok: 300,- Eur (slovom Tristo Eur)

b) termín predloženia ponuky: záujemci môžu podávať svoje návrhy v písomnej forme poštou na adresu: Obec Lednica 232, 020 63  Lednica alebo osobne na Obecnom úrade v Lednici do 01. 08. 2017, kontakt: 0918434313, 042/4697045

c) možnosť osobnej obhliadky

V Lednici, dňa 28. 06. 2017

 

 

                                                                                                                Kamil Karas

                                                                                                          s t a r o s t  a   o b c e

Vyvesené: 24. 7. 2017

Dátum zvesenia: 14. 8. 2017

Späť

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

pohľad na námestie

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 17. 8. 2017
27 °C 15 °C
piatok 18. 8. 29/15 °C
sobota 19. 8. 29/18 °C
nedeľa 20. 8. 15/12 °C

Kalendár